Odtlačok

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 27/12/2021.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

DM Industrieservice GmbH GmbH
Neuseiersbergerstraße 115, 8054 Graz
Rakúsko
E -mail: ta.ecivreseirtsudni-md@eciffo
Telefónne číslo: +43 (316) 28 13 38

VAT ID: ATU 66230429

Právny zástupca (zástupcovia) DM Industrieservice GmbH GmbH:

Majkic Danijel

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz pod licenciou alebo registračným číslom:

FN 357769g

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

3. Ďalšie informácie

DM Industrieservice GmbH

UID: ATU 66230429

FA-STEUER-NR.: 68-412/9182

FN: 357769g

WKO-MITGL.-NR.: 854430

BEITRAGSKONTONR.: 3588698

DG- KO.NR:. 601811654

BUAK KENNZ: 1401-01313-4