Odtlačok

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 27/12/2021.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

DM Industrieservice GmbH GmbH
Neuseiersbergerstraße 115, 8054 Graz
Rakúsko
E -mail: office@dm-industrieservice.at
Telefónne číslo: +43 (316) 28 13 38

VAT ID: ATU 66230429

Právny zástupca (zástupcovia) DM Industrieservice GmbH GmbH:

Majkic Danijel

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz pod licenciou alebo registračným číslom:

FN 357769g

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Ďalšie informácie

DM Industrieservice GmbH

UID: ATU 66230429

FA-STEUER-NR.: 68-412/9182

FN: 357769g

WKO-MITGL.-NR.: 854430

BEITRAGSKONTONR.: 3588698

DG- KO.NR:. 601811654

BUAK KENNZ: 1401-01313-4